Etusivu > Yritys > Suomesta Ruotsiin > Ruotsalaisen työntekijän sosiaalikulut Suomessa

Ruotsalaisen työntekijän sosiaalikulut Suomessa

Kun suomalainen työnantaja palkkaa ulkomaalaisen työntekijän, sosiaalikulut ovat samat kuin suomalaisen työntekijän kohdalla. Työnantajan on otettava työntekijöilleen lakisääteinen työeläkevakuutus valitsemastaan eläkevakuutusyhtiöstä. Lisäksi työnantaja maksaa lakisääteisen tapaturmavakuutusmaksun valitsemalleen tapaturmavakuutusyhtiölle. Sen yhteydessä työnantaja tilittää työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutuksen, jotka ovat myös lakisääteisiä. Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee 17–64 -vuotiasta työntekijää.

Suomeen tulevalla työntekijällä, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, on oikeus Kelan etuuksiin, kun palkka on vähintään 696,60 e/kk (vuonna 2019).

Työeläkevakuutuksesta saa tietoja Eläketurvakeskukselta ja työeläkelaitoksilta. Tapaturma- ja työttömyysvakuutuksesta saa tietoa tapaturmavakuutusyhtiöiltä.

Kahdessa maassa työskentely

Jos työntekijä työskentelee kahdessa eri maassa, kuuluu hän asuinmaansa sosiaaliturvan piiriin. Työskentelymaan työnantajan on tällöin maksettava sosiaalimaksut työntekijän asuinmaahan.

Lähteet: Eläketurvakeskus, Kela, Verohallinto

 

Lisätietoja:
Eläketurvakeskus
Eläketurvakeskus - Työskentely useassa EU- tai ETA- maassa
Verohallinto - Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2021