Etusivu > Yritys > Suomesta Ruotsiin > Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä

Ruotsin markkinoille pääsemisessä sinua auttavat:

Design Forum Finland edistää muotoilua ja siihen liittyvää yritystoimintaa. Muotoilijoita, yrityksiä ja julkisia toimijoita yhdistävät hankkeet tähtäävät muotoilutuotteiden ja muotoiluosaamisen viennin edistämiseen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) tukevat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluita sekä rahoitusta.

Europe Direct ja paikalliset EU-tiedotuspalvelut antavat tietoa esimerkiksi EU:n yritys- ja kehittämishankerahoituksista.

Finnvera Oyj täydentää rahoitusmarkkinoita ja jakaa riskiä muiden rahoittajien kanssa. Yhtiö myöntää lainoja yrityksille ja yrittäjille sekä takauksia ja vientitakuita yrityksille ja rahoittajille.

Business Finland tukee yrityksiä kansainvälisessä kasvussa auttamalla niitä oikeille markkinoille oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla. Business Finlandin toimiala- ja kohdemarkkinaosaaminen, ennakointitoiminta, maksuttomat maaraportit ja asiakaspalvelu tukevat yrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä. Hankeneuvontapalvelu auttaa yrityksiä kehitysrahoittajien projekteissa neuvomalla rahoituksen ja riskien suojaamisessa sekä avustamalla tarjouskilpailuissa.

Business Finland tarjoaa myös rahoitusta ja asiantuntemusta haastaviin ja uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, joista voi syntyä kansainvälistä liiketoimintaa. Kainsainvälisten tutkimus- ja kehitysohjelmien avulla yritys voi hankkia osaamista, uusia näkökulmia ja kumppaneita. Business Finlandin asiantuntijat auttavat löytämään ohjelmien tarjoamia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Business Sweden auttaa ulkomaisia yrityksiä pääsemään Ruotsin markkinoille. Tarjoaa markkinatietoa sekä neuvoja ja apua yrityksen perustamisessa Ruotsiin.

Kauppapolitiikka-lehti ja sen verkkoversio sisältävät ajankohtaista maa- ja toimialakohtaista tietoa.

Kunnilla ja lääninhallituksilla ovat omat elinkeinovastaavat, joiden tehtävänä on edistää yritysten toimintaa. Ne käsittelevät tukia ja avustuksia ja auttaa sinua löytämään sopivat toimitilat tai solmimaan uusia liikekontakteja.

Osuuskunta Viexpo palvelee pieniä ja keskisuuria yrityksiä Pohjanmaan rannikkoseudulla.

Music Finland antaa kansainvälisille markkinoille pyrkiville musiikkialan yrityksille rahallista ja strategista tukea. Se kohdentaa ulkomaille suuntautuvaa markkinointiviestintää musiikkialan ammattilaisille ja kehittää kotimaassa musiikkialan toimijoiden viennin osaamista.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kaikissa Ruotsin markkinoihin liittyvissä kysymyksissä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy edistää yritystoiminnan kansainvälistymistä ja yritysten kasvua pääomasijoituksin ja kansainvälisten verkostojen avulla.

Suomen yrittäjät tukee pk-yritysten kansainvälistymistä esimerkiksi tuottamalla markkinatietoa sekä tarjoamalla kansainvälistä yhteistyöverkostoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa elinkeinopolitiikasta ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä. Julkisten yrityspalveluiden ja avustusten avulla TEM kannustaa yrityksiä, erityisesti kasvua hakevia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kansainvälistymään tai vahvistamaan jo alkanutta kansainvälistä toimintaansa. Ministeriön hallinnonalalla on palvelukokonaisuus, joka sisältää neuvontaa, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja. TEM:ssä toimiva SOLVIT-palvelu auttaa yrityksiä EU:n sisämarkkinakauppaan liittyvissä tilanteissa.

Yritykset ja yhteisöt - Suomi.fi sisältää tietoa julkisista yrityspalveluista.