Etusivu > Yritys > Suomesta Ruotsiin > Ulkomaisen yrityksen verotus Ruotsissa

Ulkomaisen yrityksen verotus Ruotsissa

Yritys, jolla on kiinteä toimipaikka

Ulkomaalainen henkilö voi harjoittaa elinkeinotoimintaa Ruotsissa joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana (fyysinen henkilö) tai yhtiössä (juridinen henkilö). Ulkomaiset juridiset henkilöt ovat rajoitetusti verovelvollisia Ruotsiin ja maksavat veroja ainoastaan niistä tuloista, jotka liitetään heidän kiinteään toimipaikkaansa Ruotsissa. Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan yritystoiminnan pysyvää paikkaa, josta käsin yritys harjoittaa toimintaansa.

Ulkomaiset fyysiset henkilöt (eli yksityiset elinkeinonharjoittajat) ovat yleensä rajoitetusti verovelvollisia Ruotsissa, ja maksavat veroja kiinteään toimipaikkaansa liitetyistä tuloista. Mutta jos ulkomaiset fyysiset henkilöt asuvat tai oleskelevat säännöllisesti Ruotsissa, ovat he rajoittamattomasti verovelvollisia kaikista tuloistaan niin Ruotsissa kuin ulkomailla.

Suomalaisten yritysten on maksettava Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamastaan tulosta. Jos samasta tulosta maksettaan vero sekä Suomeen että ulkomaille, syntyy kaksinkertaista verotusta. Tämä estetään poistamalla kaksinkertainen verotus Suomessa. Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa kahdella tavalla: hyvitysmenetelmällä tai vapautusmenetelmällä. Yleensä käytetään hyvitysmenetelmää. Vapautusmenetelmää käytetään vain, jos Suomen ja toisen valtion välinen verosopimus sitä edellyttää.

Yrittäjä on velvollinen pidättämään arvonlisäveron myymistään veronalaisista tuotteista ja palveluista ja tilittämään sen Ruotsin valtiolle. Yritys ei pääsääntöisesti suorita veroa Suomessa niiden tavaroiden myynnistä, jotka kuljetetaan arvonlisäverovelvolliselle ostajalle toiseen EU-maahan (veroton yhteisömyynti). Myynti lasketaan verottomaksi yhteisömyynniksi vain, jos:

  • myyjä on varmistanut, että ostaja on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-maassa. Myyjän on myös merkittävä laskuunsa oman alv-numeronsa lisäksi ostajalle toisessa EU-maassa annettu alv-numero, ja

  • tavara kuljetetaan EU-maasta toiseen.

Yritys ilman kiinteää toimipaikkaa

Jos yritykselläsi ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa, voit silti olla velvollinen pidättämään arvonlisäveron myymistäsi tuotteista ja palveluista ja tilittämään sen Ruotsin valtiolle.

Palvelunmyynnin arvonlisäverotus riippuu siitä, onko ostajana elinkeinonharjoittaja vai muu kuin elinkeinonharjoittaja (kuluttaja). Jos veronalaisen tuotteen tai palvelun ostaja on arvonlisärekisterissä Ruotsissa, pätee tällöin ulkomaisia yrityksiä koskeva erityissääntö, käännetty verovelvollisuus (omvänd skatteskyldighet). Tällöin tuotteen tai palvelun ostaja, ei myyjä, on velvollinen tilittämään arvonlisäveron valtiolle. Vastakkainen verovelvollisuus ei päde esimerkiksi kiinteistöjen vuokraamisessa, matkojen myynnissä tai viihde-, urheilu- tai kulttuuripalveluiden myynnissä. Kuluttajalle tapahtuva myynti verotetaan sen sijaan siinä maassa, jonne myyjä on sijoittautunut.

Jos olet verovelvollinen arvonlisäveroista on yrityksesi oltava sen maan arvonlisäverorekisterissä.

Lisätietoja itsenäisen elinkeinonharjoittajan verotuksesta saat artikkelista Itsenäinen ammatinharjoittaja.

 

Lähteet: Skatteverket, Verohallinto

 

Lisätietoja:
Skatteverket – Ulkomainen yritys (ruotsiksi)
Skatteverket – Ulkomainen yritys ja arvonlisävero (ruotsiksi)
Verohallinto – Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa
Verohallinto – Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus
Verohallinto – Yrityksen ulkomaantulojen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen