Etusivu > Yritys > Suomesta Ruotsiin > Ruotsalaiset yritysmuodot

Ruotsalaiset yritysmuodot

Kun haluat perustaa uuden yrityksen Ruotsiin, on sinun valittava eri yritysmuotojen välillä. Eri yritysmuodot eroavat toisestaan muun muassa omistajien määrän, vaadittavan pääoman ja vastuunjaon suhteen.

Suomalaiselle yritykselle vaihtoehtoiset yritysmuodot sen laajentaessaan toimintaansa Ruotsiin ovat osakeyhtiömäinen tytäryhtiö tai sivuliike eli filiaali.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (enskild näringsverksamhet)

Yksityinen elinkeinonharjoittaja yritysmuotona voi sopia sinulle, joka perustat yrityksen yksin. Yksityisen elinkeinon harjoittajan kohdalla ei ole vaatimusta tietystä pääomasta, mutta hän vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista kaikella liikkeeseen kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Osakeyhtiö (aktiebolag)

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö. Jotta osakeyhtiön voi perustaa, on osakepääomaa oltava vähintään 50 000 kruunua. Osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista sijoittamallaan pääomapanoksella.

Suomalainen yhtiö voi perustaa tytäryhtiön kahdella eri tavalla: joko perustamalla uuden osakeyhtiön tai ostamalla valmiin ns. pöytälaatikkoyhtiön. Pöytälaatikkoyhtiö on jo aikaisemmin perustettu osakeyhtiö ja periaatteessa valmis toimintaan. Ennen toiminnan aloittamista pöytälaatikko-osakeyhtiössä täytyy tehdä tarvittavat muutokset, kuten yhtiön nimenmuutos, toimialan määrittäminen sekä uuden hallituksen, mahdollisen toimitusjohtajan ja tilintarkastajan nimeämiset. Perustettavan osakeyhtiön toiminnan voi aloittaa vasta yrityksen rekisteröinnin jälkeen.

Ulkomainen yritys, joka haluaa harjoittaa elinkeinotoimintaa Ruotsissa, mutta ei halua perustaa osakeyhtiötä, voi rekisteröidä yrityksen sivuliikkeen eli filiaalin.

 Sivuliike eli filiaali (filial)

Filiaali toimii emoyhtiön sivuliikkeenä ja itsenäisenä hallintoyksikkönä. Filiaalin rekisteröinti ei vaadi osakepääomaa, vaan sen varat ja velat ovat osa ulkomaisen yrityksen omaisuutta. Filiaalilla on oltava erillinen kirjanpito samoin kuin Ruotsissa asuva auktorisoitu tai hyväksytty tilintarkastaja, joka tarkastaa sen tilinpäätöksen. Filiaali lasketaan kiinteäksi toimipaikaksi Ruotsissa ja yritystä verotetaan siten Ruotsissa tapahtuvasta elinkeinotoiminnasta.

Suomalaisen emoyhtiön toimitusjohtaja voi toimia filiaalin toimitusjohtajana ja toiminimen kirjoittajana. Jos filiaalilla ei ole henkilökuntaa, täytyy sille nimetä virallisia tiedoksiantoja vastaanottava henkilö. Filiaalin nimeä ei voi valita vapaasti, vaan nimen täytyy olla sama kuin yrityksen virallinen nimi Suomen kaupparekisterissä lisättynä sanalla Finland filial tai esimerkiksi Finland filial Sverige.

 Kauppayhtiö / Kommandiittiyhtiö (handelsbolag/kommanditbolag)

Kauppayhtiö voi olla yksi vaihtoehto, jos vähintään kaksi henkilöä aikoo perustaa yrityksen yhdessä. Senkään kohdalla ei ole vaatimusta sijoitetun pääoman suhteen, mutta omistajat vastaavat henkilökohtaisesti ja solidaarisesti yhtiön veloista.

Kommandiittiyhtiö on kauppayhtiön yksi muunnos. Vähintään yhden henkilön on oltava rajattomasti henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen veloista, muut vastaavat ainoastaan sijoitetusta pääomasta.

Taloudellinen yhdistys (ekonomisk förening)

Taloudellisen yhdistyksen perustaminen vaatiin vähintään kolme henkilöä. Yhdistys edistää jäsentensä taloudellisia etuja ja yhdistyksen jäsenet osallistuvat sen toimintaan. Jäsenten taloudellinen vastuu rajoittuu yhdistykseen sijoittamaansa summaan.

Lähteet: Verksamt.se, Skatteverket, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Lisätietoja:
verksamt.se – Yritysmuodot
Bolagsverket
Bolagsverket – Tietoa filiaalin perustamisesta