Etusivu > Yritys > Suomesta Ruotsiin > Ruotsin Työympäristövirasto (Arbetsmiljöverket)

Ruotsin Työympäristövirasto (Arbetsmiljöverket)

Kaikilla Ruotsissa töitä tekevillä on työympäristölain mukaan oikeus hyvään työympäristöön. Kenenkään ei tarvitse loukkaantua tai sairastua työnsä johdosta.

Olemme viranomainen, joka Ruotsin hallitukselta ja valtiopäiviltä saamansa tehtävän mukaisesti huolehtii siitä, että yritykset ja järjestöt noudattavat työympäristölakeja. Teemme sen muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • laadimme työympäristölain pohjalta yksityiskohtaisia sääntöjä
  • tarkastamalla kaikkialla Ruotsissa sijaitsevia työpaikkoja huolehdimme siitä, että yritykset ja järjestöt noudattavat lakeja
  • levitämme tietoa työympäristökysymyksistä.

Lue lisää: Arbetsmiljöverket

Ruotsissa vaaditaan ”moottorisahakortti”

“Från och med den 1 januari 2015 ska den som arbetar med motorsåg ha godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det ska också finnas dokumentation som styrker detta. Dessa krav finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1, som i övriga delar trädde ikraft 1 december 2012. Detta informationsblad innehåller en översiktlig information om förändringarna i AFS 2012:1 jämfört med de föreskrifter de ersatte (AFS 2000:2). Föreskrifterna gäller för allt arbete med motorkedjesåg och röjsåg, alltså inte enbart för skogsbruket.”
1. tammikuuta 2015 alkaen vaaditaan Ruotsissa hyväksytty “moottorisahakortti” kaikilta, jotka käyttävät moottorisahaa ja/tai raivaussahaa. Koulutus sisältää teoria- ja näyttökokeen. Arbetsmiljöverket (Työsuojeluvirasto) tekee tarkistuksia, että työntekijöiltä löytyy edellä mainittu dokumentti suoritetusta kokeesta. Mikäli dokumenttia hyväksytystä kokeesta ei ole tulee työnantajalle sakkomaksu, joka on 10 000 kr.