Etusivu > Yritys > Suomesta Ruotsiin > Suomalaisen työntekijän sosiaalikulut Ruotsissa

Suomalaisen työntekijän sosiaalikulut Ruotsissa

Työskennellessään ulkomailla työntekijä kuuluu pääsääntöisesti työskentelyvaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Tällöin työnantaja maksaa kaikki sosiaaliturvamaksut työskentelymaahan, josta työntekijä saa sen maan lakien mukaiset sosiaaliturvaetuudet.

Työnantajan on maksettava työnantajamaksut perustuen työntekijän palkkaan ja etuisuuksiin riippumatta siitä, onko yrityksellä kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa vai ei. Työnantajamaksujen suuruus riippuu työntekijän iästä ja siitä onko kyseisellä yrityksellä kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa. Jos ei ole, yrityksen ei tarvitse maksaa yleistä palkkamaksua (allmän löneavgift), joka sisältyy työnantajamaksuihin.

Jos ulkomaisella yrityksellä on kiinteä toimipaikka Ruotsissa tai jos  työntekijä siirtyy suomalaisen yrityksen ulkomaille rekisteröidyn tytäryhtiön palvelukseen, kohdellaan yritystä sosiaalimaksujen ja veronpidätysten suhteen kuten ruotsalaista työnantajaa. Yrityksen on tällöin rekisteröidyttävä työnantajaksi Skatteverketille.

Ulkomainen yritys, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa, voi sopia työntekijän kanssa, että tämä maksaa itse omat sosiaalimaksunsa. Ilmoitus tästä on tehtävä Försäkringskassanille. Palkattava jättää lisäksi ennakkoilmoituksen Skatteverketille, jonka perusteella ennakkovero ja sosiaalimaksut (SA-skatt) määritetään. Yrityksen on kuitenkin aina jätettävä ilmoitus maksetuista maksuista.

Lähetetty työntekijä

Lyhyellä ulkomaan työkomennuksella oleva työntekijä voi tietyin edellytyksin kuulua edelleen lähtömaansa sosiaaliturvaan. Työntekijää voidaan pitää Suomen sosiaaliturvan piirissä enintään kaksi vuotta.

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka

  • on suomalaisen työnantajan lähettämä

  • kuuluu ulkomaille lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan

  • tekee ulkomailla työtä tilapäisesti.

Työkomennukselle lähtevä työntekijä tarvitsee todistuksen osoitukseksi Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Todistuksen avulla työntekijä ja työnantaja välttyvät kaksinkertaisilta vakuutusmaksuilta. Suomen sosiaaliturvaan kuuluvasta työntekijästä maksetaan siis kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Vakuutusmaksujen ja tiettyjen etuuksien perusteena on yleensä vakuutuspalkka. Työntekijän ulkomaille mukaan lähtevien perheenjäsenten tulee omalla hakemuksellaan hakea Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista Kelasta.

Useiden julkisten palveluiden käyttö ja etuuksien saaminen edellyttää maan sosiaaliturvaan kuulumista. Toiset etuudet, kuten esimerkiksi lasten päivähoito, perustuvat maassa asumiseen, eivätkä riipu siitä, mihin maahan työnantajamaksut maksetaan. Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat lähetetyt työntekijät ja heidän perheenjäsenensä voivat saada välttämätöntä sairaanhoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka voi tilata Kelalta ennen lähtöä. Tällöin hoidosta ei tarvitse maksaa enempää kuin mitä Ruotsiin sosiaaliturvaan kuuluvat maksavat. Sama koskee välttämätöntä hammashoitoa. Lähetetty työntekijä maksaa muusta kuin välttämättömästä hoidosta kaikki kustannukset itse.

Työttömyysturvaa ja yleistä asumistukea ei makseta Suomesta ulkomaille, mikä kannattaa ottaa huomioon, jos mukana seuraa työntekijän kumppani tai perhe. Lapsilisät sitä vastoin maksetaan edelleen Suomesta. Ruotsissa vakituisesti asuvalla suomalaisella, josta työnantajamaksut maksetaan Ruotsiin, on oikeus samoihin julkisiin etuihin kuin ruotsalaisillakin.

Lähteet: Skatteverket, Eläketurvakeskus, Kela

Lisätietoja:
Eläketurvakeskus – A1-todistus
Eläketurvakeskus – Ulkomaantyön vakuuttaminen
Skatteverket – Sosiaalimaksut Ruotsissa
Skatteverket – Ulkomainen yritys
Kela – Työnantaja ja kansainvälinen työ