Etusivu > Yritys > Suomesta Ruotsiin > Suomalaisen työntekijän verotus Ruotsissa

Suomalaisen työntekijän verotus Ruotsissa

Alla selvennetään suomalaisen työntekijän verotusta siinä tapauksessa, että hän työskentelee Ruotsissa joko suomalaisen yrityksen tai suomalaisen yrityksen ulkomaille rekisteröidyn tytäryhtiön palveluksessa. Työntekijän verotukseen vaikuttaa se, kuinka kauan oleskelu ulkomailla kestää ja onko yrityksellä kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa vai ei.

Yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa

Ulkomaille lähtevän on normaaliin tapaan annettava Suomeen veroilmoitus. Alla on selvennetty pääpiirteet siitä, verotetaanko palkka Suomessa, vai voidaanko se verottaa myös Ruotsissa. Ruotsilla voi olla verotusoikeus myös siksi, että sen maan viranomaiset katsovat tosiasialliseksi työnantajaksi työskentelyvaltiossa olevan yrityksen. Jos molemmat maat verottavat, kaksinkertainen verotus poistetaan. Usein tämä tapahtuu siten, että ulkomainen vero vähennetään Suomessa samasta tulosta määrättävästä verosta.

Oleskelu ulkomailla kestää enintään 6 kk

Jos työntekijän oleskelu ulkomailla kestää enintään 6 kuukautta, palkka verotetaan Suomessa normaaliin tapaan, eikä työntekovaltiolla ole yleensä verotusoikeutta.

Oleskelu työskentelyvaltiossa kestää yli 6 kk

Jos työntekijä oleskelee työskentelyvaltiossa yli 6 kk ja oleskelupäivien lisäksi muutkin alla olevat kuuden kuukauden säännön edellytykset täyttyvät, palkka verotetaan työntekovaltiossa ja se on Suomessa vapaa tuloverosta.

Kuuden kuukauden sääntö voi soveltua vain, jos kaikki seuraavat kolme edellytystä täyttyvät:

  • Työstä johtuva oleskelu ulkomaisessa valtiossa kestää vähintään 6 kuukautta.
  • Suomen ja työskentelyvaltion välinen verosopimus ei estä palkan verottamista työskentelyvaltiossa
    (kuuden kuukauden säännön soveltumista ei estä se, että työskentelyvaltio jostain syystä ei käytä verotusoikeuttaan.)
  • Työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivänä/ kk.

Vaikka palkka olisi verovapaata Suomessa, on työnantaja velvollinen toimittamaan vakuutetun sairasvakuutusmaksun ennakonpidätyksen (ns. minipidätys).

Jos yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa, ei yritys pidätä Ruotsiin maksettavaa veroa, vaan työntekijä maksaa itse veron (SA-skatt) Skatteverketille.

Jos kuuden kuukauden säännön soveltuminen ei ole varmaa työn alussa, työnantaja toimittaa aluksi normaalin ennakonpidätyksen Suomeen. Kun säännön soveltuminen varmistuu, Suomessa toimitettu ennakonpidätys siirretään viranomaisteitse Ruotsiin.

Yrityksellä on kiinteä toimipaikka tai työntekijä työskentelee suomalaisen yrityksen Ruotsiin rekisteröidyn tytäryhtiön palveluksessa

Työnantajalle Ruotsiin muodostuva kiinteä toimipaikka tuo aina mukanaan normaalit työnantaja- ja verovelvoitteet. Samoin jos työnantaja on suomalaisen yrityksen Ruotsiin rekisteröity tytäryhtiö, työskentelyvaltiolla on käytännöllisesti katsoen aina oikeus verottaa kyseinen palkka. Veroprosentti määräytyy Ruotsin lainsäädännön mukaan. Palkasta on kuitenkin annettava veroilmoitus myös Suomeen. Jos tulo verotetaan Suomessa, kaksinkertainen verotus poistetaan.

Jos henkilö työskentelee Ruotsissa alle kuusi kuukautta, hän voi anoa ns. rajoitettua verovelvollisuutta (särskild inkomstskatt, SINK), jolloin Ruotsissa ansaitusta palkasta verotetaan 25 prosenttia veroa. Vaihtoehtoisesti työntekijä voi maksaa tuloistansa veroja Ruotsin tuloverolain mukaisesti.

Jos oleskelu Ruotsissa kestää yli kuusi kuukautta työntekijästä tulee yleisesti verovelvollinen Ruotsiin. Silloin työntekijän palkasta verotetaan Ruotsin veroprosentin mukaan ja hänen on tehtävä veroilmoitus Ruotsin verottajalle. Työnantajan on tällöin rekisteröidyttävä työnantajaksi Ruotsissa. Ilmoitus tehdään Skatteverketille.

Jos työntekijä palkataan tytäryhtiön johtoon, esim. toimitusjohtajaksi, tai jos hänellä on ainutlaatuista osaamista, jota on vaikea löytää Ruotsista, työntekijälle voidaan anoa eksperttiveropäätös, jolloin 25 prosenttia tuloista on verovapaata.

Lähteet: Verohallinto, Skatteverket, Forskarskattenämnden.

Lisätietoja:
Verohallinto - Ulkomaantyöskentelyn verotus
Skatteverket - Rajoitettu ja yleinen verovelvollisuus (ruotsiksi)
Skatteverket - Ulkomainen yritys (ruotsiksi)
Forskarskattenämnden - Avainhenkilöiden verohelpotukset (ruotsiksi)
Eläketurvakeskus