Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Ruotsiin > Lähetetty työntekijä

Lähetetty työntekijä

Jos asut vakituisesti Suomessa ja työskentelet ulkomailla, kuulut pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaalivakuutuksen piiriin. Siinä tapauksessa, jos työnantajasi lähettää sinut töihin ulkomaille ja sinut katsotaan lähetetyksi työntekijäksi, voit kuitenkin edelleen kuulua kotimaan sosiaalivakuutuksen piiriin.

Sinut katsotaan lähetetyksi työntekijäksi, jos

  • olet Suomessa toimivan työnantajan lähettämä,
  • kuulut ulkomaille lähtiessäsi Suomen sosiaaliturvan piiriin ja
  • teet ulkomailla töitä tilapäisesti.

Lisäksi edellytyksenä on, työntekijän ja lähettävän työnantajan välillä säilyy kiinteä suhde koko komennuksen ajan.

Sinun on voitava todistaa ulkomailla, että täytät nämä ehdot. Tätä varten sinun tai työnantajasi on täytettävä ulkomaansijoitusta koskeva lomake A1 (E 101). Lomake osoittaa, että sinun tai työnantajasi ei tarvitse maksaa työskentelymaan sosiaaliturvamaksuja, koska ne hoidetaan edelleen kotimaassa. Sen sijaan kotimaan sosiaaliturvamaksut on edelleen maksettava. Lisäksi kuulut kotimaan, et työskentelymaan, työttömyyskassan piiriin. A1 (E 101) -todistuksia myöntää ja todistaa oikeaksi Suomessa Eläketurvakeskus. Eläketurvakeskuksen myöntämästä todistuksesta menee tieto Kelaan sekä työnantajan työeläkelaitokseen ja tapaturmavakuutusyhtiöön. Tämän perusteella Kela antaa erikseen päätöksen oikeudesta asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Lähetetty työntekijä perheenjäsenineen saa ulkomailla oleskelun ajan sairaanhoidon käyttämällä Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Jos työ aiemmista arvioista poiketen kestää yli vuoden, voidaan ulkomaansijoitusta pidentää enintään vuodella. Työnantajasi tulee ennen ensimmäisen vuoden loppua hankkia pidennykseen työskentelymaan viranomaisen suostumus, jotta kuuluisit edelleen kotimaan sosiaalivakuutuksen piiriin. Suostumus annetaan lomakkeella A1 (E 101).

Mikäli jo ennalta on tiedossa, että ulkomaansijoitus kestää yli vuoden, saattavat maiden sosiaalivakuutusta hoitavat viranomaiset (Suomessa Eläketurvakeskus) sopia yli vuoden kestosta, jolloin kuulut edelleen kotimaan työttömyysvakuutuksen piiriin.

Lisätietoja asiasta antaa Eläketurvakeskus.

 

Lisätiedot:
Eläketurvakeskus – Työskentely ulkomailla