Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Ruotsiin > Työsuhde-ehdot

Työsuhde-ehdot

Sairaspäiväraha

Työntekijällä, joka on ollut vähintään kuukauden ajan ruotsalaisen työnantajan palveluksessa tai työskennellyt vähintään 14 päivää yhtäjaksoisesti, on sairastuessaan oikeus sairausajan palkkaan sairausjakson 14 ensimmäiseltä päivältä. Ensimmäinen päivä on karenssipäivä, jolta ei makseta korvausta. Sairausajan palkka on 80 prosenttia palkasta 2.–14. sairauspäiviltä. Kahden viikon sairauden jälkeen työnatantaja ei enää ole velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa. Tällöin työntekijä voi hakea sairauspäivärahaa Försäkringskassanista, jota voi saada enintään 364 päivältä. Pitempään tai vakavasti sairaana olevilla on kuitenkin mahdollisuus saada sairauspäivärahaa pidemmältäkin ajalta.

Työnantaja tekee sairauspäivärahaa varten ilmoituksen Försäkringskassaniin. Se lasketaan työsuhteesta riippuen joko tunti-, päivä-, tai kalenteripäiväperusteisesti. Työsuhteessa olevien ja yksityisyrittäjien sairauspäivärahan laskemista koskevat eri säännöt. Försäkringskassan päättää oikeudesta sairauspäivärahaan ja määrittelee, voiko henkilö työskennellä kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti sairaudesta huolimatta. Työntekijä voi saada joko neljäsosan, puolet tai kolme neljäsosaa sairauspäivärahasta tai koko sairauspäivärahan. Työkyvyn alentumisen todistamiseksi Försäkringskassaniin täytyy toimittaa lääkärintodistus viimeistään sairausajan kahdeksantena päivänä.

Lähde: Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali

Lue lisää:

Försäkringskassan