Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Ruotsiin > Perhe-etuudet

Perhe-etuudet

Perhe-etuuksia myönnetään siitä tai niistä maista, jonka sosiaaliturvaan lapsen isä tai äiti kuuluvat. Lapsiperheen muuttaessa toiseen Pohjoismaahan siirtyvät perheenjäsenet uuden asuinmaan sosiaaliturvaan, mikä oikeuttaa heidät sen maan lainsäädännön mukaisiin perhe-etuuksiin.

Vanhemman työskennellessä yhdessä Pohjoismaassa ja perheen asuessa toisessa Pohjoismaassa perhe-etuudet maksetaan työskentelymaasta, ts. siitä maasta, jonka sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu. Asuinmaa maksaa etuuksien välisen erotuksen siinä tapauksessa, että vastaavat etuudet ovat asuinmaassa korkeammat. Perheen vastaanottaman etuuden suuruus vastaa näin ollen kahdesta etuudesta suurempaa.

Jos vanhemmat työskentelevät kumpikin eri maassa ja asuvat toisessa niistä perhe-etuudet maksaa se työskentelymaa, jossa perhe asuu. Toinen työskentelymaista maksaa erotuksen siinä tapauksessa, että sen myöntämät perhe-etuudet ovat korkeammat.

Vanhempainraha

Vanhempainraha (föraldrapening) on etuus, jonka avulla vanhemmat voivat jäädä pois töistä hoitamaan lastaan. Vanhempainrahaa maksetaan vanhemmille heidän ollessaan poissa töistä joko pidempiä yhtämittaisia jaksoja, yksittäisiä päiviä tai osia päivistä.

 Vanhempainrahaa voidaan maksaa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta tai lopettaa ensimmäisen kouluvuotensa. Kahden aikuisen perheessä kummallakin on oikeus 240 päivään, joilta vanhempainrahaa maksetaan. Näistä 60 päivää on varattu kummankin vanhemman pidettäväksi. Muut päivät voi luovuttaa toisen vanhemman pidettäväksi. Raskaana oleva voi alkaa saada vanhempainrahaa 60 päivää ennen laskettua aikaa.

 Vanhempainrahassa on kolme erisuuruista korvaustasoa. Ensimmäistä niistä kutsutaan sairauspäivärahatasoksi, ja se perustuu sairauspäivärahaperusteiseen tuloon. Pienituloinen tai ilman tuloja oleva henkilö saa sen sijaan perustason korvauksen. Näitä kahta ensimmäistä tasoa maksetaan 390 päivältä. Kolmatta korvaustaso on vähimmäistaso, ja sitä maksetaan lopuilta 90 päivältä. Vanhempainrahaa voidaan maksaa kokonaisena, kolme neljäsosaa, neljäsosan tai kahdeksasosan muodostavana korvauksena. Jos lapsi on syntynyt 30.6.2008 jälkeen, voi se vanhemmista, joka on saanut vanhempainrahaa pitemmältä ajalta kalenterivuoden aikana, saada tasa-arvobonusta, mikäli hän on työssä toisen vanhemman saadessa vanhempainpäivärahaa.

Lapsilisä

Ruotsissa asuvilla lapsilla on oikeus lapsilisään, eikä sitä tarvitse erikseen hakea. Lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, joka on ilmoitettu etuudensaajaksi Försäkringskassaniin.

Etuutta maksetaan lapsen syntymää seuraavasta kuukaudesta lähtien tai myöhemmin esimerkiksi lapsen muuttaessa Ruotsiin. Lapsilisä on 1 050 kruunua kuukaudessa lasta kohti. Useamman lapsen lisää maksetaan automaattisesti vähintään kahdesta lapsesta. Useammasta lapsesta maksettavan lisän suuruus määräytyy maksettavien lapsilisien määrän perusteella.

Lapsilisä on veroton etuus, ja sitä maksetaan siihen vuosineljännekseen saakka, jolloin lapsi täyttää 16 vuotta. Keskusopintotukilautakunta (CSN) maksaa tämän jälkeen opintotukea lapsen opiskellessa lukiossa. Tukea maksetaan automaattisesti ilman eri hakemusta. Siinä tapauksessa, että lapsi käy vielä peruskoulua tai erityiskoulua, Försäkringskassan maksaa pidennettyä lapsilisää 16-vuotispäivää seuraavasta vuosineljänneksestä lähtien.

 

Lähde: Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali