Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Ruotsiin > Ruotsin koulutusjärjestelmä

Ruotsin koulutusjärjestelmä

Esiopetus

Esiopetus on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Esiopetuksen tavoitteena on mm. edistää lapsen tulevaa oppimista. Esiopetuksen tulee olla hauskaa, turvallista ja antoisaa kaikille lapsille.

Skolverket – Förskola

 

Peruskoulu

Peruskoulu on yhdeksän vuotinen, jokainen vuosi on jaettu kahteen lukukauteen syys- ja kevät lukukauteen.

Ruotsissa lapset alittavat ensimmäisen lukuvuoden yleensä sinä vuona kun lapsi täyttää 7 vuotta. Koulun on  mahdollista aloittaa koulun 6 vuotiaana tai 8 vuotiaana.

Skolverket – Grundskoleutbildning

 

Lukio

Lukiossa on 18 kansallista ohjelmaa, 12 ammattiin suuntautuvaa ohjelmaa ja 6 korkeakouluun valmistavaa ohjelaa.

Ammatillisen lukion jälkeen oppilaalla hyvät valmiudet ammatista ja mahdollisuus suoraan siirtyä työelämään. Ammatillisen lukion käyneillä oppilailla on mahdollisuus saavuttaa korkeakouluopintoihin hakuun vaadittava perustaso.

Skolverket – Gymnasieskola
Arbetsförmedlingen – Utbildningar och studier

 

Lukio – Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto lukion ammattilinjalle. Oppisopimuskoulutuksessa oppilas suorittaa vähintään puolet opiskelusta työpaikalla. Koulutus johtaa samaan tutkintoon kuin vastaava ammattilukio linja.

Syksystä 2011 on oppisopimuskoulutus valinnainen vaihtoehto lukion ammattilinjalle. Oppisopimuskoulutuksella on samat kelpoisuusvaatimukset ja tutkintotavoiteet kuin vastaavalla ammattilinjalla.

Oppisopimuskoulutuksen käyneillä oppilailla on mahdollisuus saavuttaa korkeakouluopintoihin hakuun vaadittava perustaso

Skolverket – Gymnasial lärlingsutbildning

 

Yrkeshögskola

Ammattikorkeakoulu on lukion jälkeinen koulutusmuoto, joka turvaa ammattikorkeakoulusta valmistuneille hyvän työllisyysmahdollisuuden. Ammattikorkeakouluun käy pohjakoulutukseksi lukio tai ammatillinen koulutus.

Myndigheten för yrkeshögskolan

 

Högskola och Universitet

Ruotsissa valtio vastaa korkeakoulujen toiminnasta. Valtiopäivät ja hallitus päättävät voimassa olevista säännöistä ja siitä, kuinka resurssit jaetaan. Mutta yliopistot ja korkeakoulut ovat omia virastoja. Se merkitsee, että ne itse suuressa määrin päättävät omasta toiminnastaan.

Yliopistojen ja korkeakoulujen välillä ei ole suuria eroja. Kaikki yliopistot ja useimmat korkeakoulut ovat valtiollisia. Yksi ero on kuitenkin se, että yliopistossa voi aina jatkaa tutkijakoulutustasolla, kun on valmis perus- ja jatkokoulutustasolla. Se ei aina ole mahdollista korkeakouluissa.

Ruotsin Yliopisto- ja korkeakouluneuvosto – Koulutus-, vaihto- ja kehittymismahdollisuuksia

 

Aikuiskoulutus

 Kaikilla aikuisilla tulee olla mahdollisuus laajentaa koulutusta ja kehittää taitoja. Kunnat vastaavat, että kuntalaisilla on mahdollisuus aikuiskoulutukseen. Kunnat vastaavat myös koulutuksen laadusta. Aikuiskoulutukseen haetaan kunnan KomVux kautta, lisä tietoa hakumenettelyistä löytyy kuntien kotisivuilta.

Skolverket – Vuxenutbildning
Arbetsförmedlingen – Utbildningar och studier