Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Ruotsiin > Tutkintojen vastaavuus

Tutkintojen vastaavuus

Henkilö, jolla on loppuun suoritettu ulkomainen koulutus, voi saada arvion koulutuksestaan Korkeakouluvirastolta (Högskoleverket). Korkeakouluvirasto kertoo mitä  ruotsalaista koulutusta ulkomainen tutkinto vastaa.

Eräät korkeakoulutasoiset koulutukset johtavat ammatteihin, jotka Ruotsissa ovat säädeltyjä. Ulkomaisen koulutuksen, joka johtaa säädeltyyn ammattiin, arvioi se viranomainen, joka Ruotsissa vastaa kyseisestä ammatista. Säädeltyjä ammatteja ovat mm. sairaanhoitaja, apteekkari, sähköasentaja, vartija jne. Koko lista löytyy linkistä.

Pohjoismainen yhteistyö – Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Ruotsissa
Universitetskanslersämbetet – Bedömning av utländsk utbildning