Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Ruotsiin > Työskentelykausien siirto EU/ETA-maissa

Työskentelykausien siirto EU/ETA-maissa

Jos henkilö on työskennellyt jossakin EU/ETA-maassa ja jää työttömäksi ennen kuin työttömyysetuuksien saamiseen tarvittava työssäoloaika on tullut täyteen, hän voi lukea hyväkseen vakuutus- ja työskentelykausia toisista EU/ETA-maista.

Uuden asetuksen piirissä olevat

- Uuden asetuksen piirissä olevien henkilöiden vakuutus- ja työskentelykausien ilmoittamiseen käytetään esitettäviä dokumentteja ja SED-asiakirjoja (U1). Toimivaltainen valtio pyytää työskentelyvaltiolta tiedot vakuutus- ja työskentelykausista.  Jos et ole ollut työttömyyskassan jäsen Ruotsissa U1-lomake pyydetään Alfa kassalta.

Vanhan asetuksen piirissä olevat

- Jos henkilöön sovelletaan vanhaa asetusta 1408/71, tarvitsee henkilö vakuutus- ja työskentelykausien todistamiseen E301-todistuksen. Sen saa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa omasta työttömyyskassasta. Muissa EU/ETA-maissa todistuksen antaa yleensä työvoimaviranomainen.

Oikeus eri maissa hankittujen vakuutus- ja työskentelykausien yhteen laskemiseen koskee sekä työntekijöitä että itsenäisiä ammattiharjoittajia.

 

Lisätietoja:
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
Ruotsin Eläkevirasto
Ruotsin Vakuutuskassa
Kansaneläkelaitos
Ruotsin Verovirasto
Verohallinto